• כפועל יוצא מחזון המועצה להגדיל באופן משמעותי את מספר התושבים הוקמה היחידה להרחבת ישובים. היחידה פועלת להרחבת ישובי המועצה משלב גיבוש הרעיון, התכנון והביצוע עד אכלוס ובדגש על הידוק שיתוף הפעולה בין מחלקות המועצה והיישובים וליווי המשתכנים בכל השלבים.

  • בגן נר תתקיים הרחבה עתידית – הרחבת בנים מבני הישוב
  • מספר יחידות: 210
  • תחילת שיווק: 2017
  • ניהול: החברה הכלכלית
  • סוג הבנייה: פרטית

רכזת ליווי תושבים בהרחבות – נורית עופר 

סלולרי – 050-9988497 / אימייל – norit367@gmail.com