•  מנהל הקהילה: מירי סבג
    • 050-9880203
  • מזכירות גן נר:  04-6401488