דו"ח תאגיד החברה הכלכלית לדף חופש המידע

צורת ההתאגדות חברה עירונית (בע"מ)
מס' רישום : 511690224
תאריך ההתאגדות 02.06.92
מנכ"ל מוטי הרשקוביץ
יו"ר עובד נור
רו"ח נזיה זיאדת
יועמ"ש אילן מירון
מבקר פנים משרד הפנים
ממונה על יישום חוק חופש המידע: אסתרק'ה ראובן
מטרות החברה ליזום, לקיים, לפתח, לתכנן, להקים, לבנות ולעודד הקמתם, תכנונם, בנייתם ופיתוחם של פרויקטים מכל מין וסוג לקידומה, רווחתה, ופיתוחה של מועצה אזורית הגלבוע, על כל יישוביה בתחומי ההשקעות, הבניה, התעשייה והתשתיות .

חברי מועצת המנהלים: – בתהליך אישור משרד הפנים

תחום העיסוק

גלבוע החברה הכלכלית עוסקת מזה למעלה משני עשורים ביזמות והקמת פרויקטים כלכליים ובמסגרת פעילותה ,משקיעה בפיתוח מגוון רחב של תחומים כגון: הרחבות היישובים, אזורי תעשייה, מסחר ועסקים, תיירות, פיתוח ויזמות, תשתיות ציבוריות, נופש וספורט.

גלבוע החברה הכלכלית הינה חברה בעלת איתנות פיננסית ונמצאת בצמיחה מתמדת. החברה ממשיכה להרחיב את תחומי פעילותה כפלטפורמה עסקית ומובילה בהצלחה תכנון וביצוע של מיזמים חדשים לקידום ההתפתחות הכלכלית של המועצה.

אין לחברה חברות בת


פרטים ליצירת קשר:

שם התאגיד: גלבוע החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ
כתובת: ת.ד.1 ס.ד.גלבוע 1894400
טלפון: 04-6648600
פקס: 04-6522179

אתר האינטרנט: www.gilboabiz.co.il
כתובת דוא"ל: mira@hagilboa.org.il