רשימת חברי דירקטוריון החברה הכלכלית גלבוע

  • דירקטוריון החברה הכלכלית החדש – בשלבי אישור במשרד הפנים

  • רשימת חברי הדירקטוריון  תפורסם לאחר אישור משרד הפנים