• מנהל קהילה: נטע מור 
    • 050-7991605
  • מזכירות הישוב:
    • 04-6534321