13

החברה הכלכלית להשקעות ופיתוח משמשת כמנוף כלכלי לפיתוח וקידום המועצה אזורית גלבוע מתוך מחויבות להעלאת רמת הפעילות הכלכלית ואיכות החיים של תושבי הגלבוע.

במסגרת זו עוסקת החברה בפיתוח מהלכים עסקיים והפיכת חזון למציאות, השקעה במיזמים לתנופה והתחדשות על ידי מחלקת פיתוח ויזמות.

המטרות:

  • פיתוח מהלכים עסקיים והפיכת חזון למציאות.
  • השקעה במיזמים לתנופה והתחדשות.
  • יוזמה  וקידום פרויקטים בעלי זיקה מוניציפלית.

הפרויקטים שאנו עוסקים בפיתוחם הינם בתחומים מגוונים שייצרו מקורות תעסוקה לתושבי האזור.

הפרויקטים:

  1. בית חולים סיעודי בגן נר
  2. הקמת מטמנה במחצבת אבן וסיד בגדעונה
  3. הקמת היפודרום בשטח המועצה
  4. חוות טורבינות רוח בגלבוע
  5. הקמת מסלול טיולים – "שביל התנ"ך" – בשיתוף מכון שיטים
  6. פרויקט תיירות גלבוע ג'נין