16(2)

 

היחידה מורכבת משני תחומים :

א. בינוי

ב. תשתיות

בכל תחום יש מנהל, מפקח ורכזת פרוייקטים אשר מרכזת את שני התחומים הנ"ל.
תשתיות

פעילויות התחום התשתיות כוללות:

  • שיקום כבישים
  • סימון והתקני בטיחות
  • תשתיות ציבוריות בהרחבות ביישובים
  • מגרשי ספורט
  • פעילות היחידה מתחילה משלב התכנון, קבלת ההרשאות לביצוע ממשרדי הממשלה השונים, דרך שלב הביצוע ועד לסיום הפרוייקט.
פרוייקטים בתהליך

 מחלקת התשתיות מטפלת בתשתיות של ההרחבות הפעילות כיום בשטחי המועצה.